Trung Quốc và Ai Cập cổ đại xây dựng kỳ quan thế giới ra sao?

Vạn Lý Trường Thành và Kim tự tháp Giza được xây dựng bởi kỹ thuật đỉnh cao, thi công trên địa hình hiểm trở trong bối cảnh không có phương tiện công nghệ hỗ trợ.

Khoa học Thứ hai, 27/6/2022, 13:51 (GMT+7)