VnExpress
Background Video

5 cặp đội trong phần thi đặc biệt

5 cặp đội trình diễn phần thi đặc biệt trong vòng liveshow Bước nhảy hoàn vũ 2014.
Truyền hình  07:48 - 9/3/2014
 
 
 Tags

Bước nhảy hoàn vũ

5 cặp đội

phần thi đặc biệt

 
vnexpress