VnExpress
Background Video

Bước Nhảy Hoàn Vũ 2013 Tập 4: Ngô Kiến Huy và Vichtorya - Cha Cha Cha

Điệu Chachacha của Ngô Kiến Huy và bạn diễn giành được một điểm 10 và 3 điểm 9 từ ban giám khảo.
Truyền hình  08:21 - 14/4/2013
 
 
 Tags

Ngô Kiến Huy

Bước nhảy Hoàn vũ

 
vnexpress