VnExpress
Background Video

Chung kết Giọng hát Việt - Nguyễn Kiên Giang hát "Bohemian Rhapsody"

Nguyễn Kiên Giang hát "Bohemian Rhapsody" trong đêm chung kết 13/1.
Truyền hình  23:00 - 13/1/2013
 
 
 Tags

Kiên Giang

huấn luyện viên

giọng hát Việt

Nguyễn Kiên Giang

chung kết Giọng hát Việt

 
vnexpress