VnExpress
Background Video

Chung kết Tiếng hát mãi xanh: Nguyễn Duy Dũng hát 'Vì đó là em'

Một trong hai tiết mục giúp anh Nguyễn Duy Dũng lên ngôi tại cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2013.
Truyền hình  07:47 - 3/6/2013
 
 
 Tags

Tiếng hát mãi xanh

Nguyễn Duy Tín

 
vnexpress