VnExpress
Background Video

Diễm My và Kosta thể loại Múa đương đại và Rumba

Diễm My và Kosta trình diễn thể loại Múa đương đại và Rumba trong vòng liveshow Bước nhảy hoàn vũ 2014.
Truyền hình  07:47 - 9/3/2014
 
 
 Tags

Bước nhảy hoàn vũ

Diễm My

Kosta

Múa đương đại

Rumba

 
vnexpress