VnExpress
Background Video

Kasim Hoàng Vũ hát 'Bohemian rhapsody'

Tại đêm thi top 6 của cuộc thi Chinh phục đỉnh cao, Kasim Hoàng Vũ đã thể hiện ca khúc 'Bohemian rhapsody'.
Truyền hình  09:56 - 10/3/2014
 
 
 Tags

Top 6

Cinh phục đỉnh cao

Kasim Hoàng Vũ

 
vnexpress