VnExpress
Background Video

Kyo York làm Quang Dũng

Ở Gương mặt thân quen tập 8, ca sĩ người Mỹ hát "Vì đó là em".
Truyền hình  08:57 - 3/3/2013
 
 
 Tags

Quang Dũng

Kyo York

Gương mặt thân quen

Vì đó là em

 
vnexpress