VnExpress
Background Video

Liveshow 11 - Nguyễn Trúc Nhân hát 'Gió Mùa Về'

Nguyễn Trúc Nhân hát 'Gió Mùa Về' trong bán kết Giọng hát Việt.
Truyền hình  08:59 - 31/12/2012
 
 
 Tags

The voice

giọng hát Việt

Nguyễn Trúc Nhân

 
vnexpress