VnExpress
Background Video

Loki Bảo Long hát 'It will rain'

Trong đêm thi đầu thi đầu tiên của cuộc thi Nhân tố bí ẩn, Loki Bảo Long đã thể hiện ca khúc 'It will rain'.
Truyền hình  08:13 - 31/3/2014
 
 
 Tags

Loki Bảo Long

Nhân tố bí ẩn

2014

 
vnexpress