VnExpress
Background Video

Nhóm Gió mới nhảy hip hop trên nền nhạc 'Bà tôi'

Nhóm các bạn sinh viên nhảy hip hop đầy cảm xúc tại Got Talent 2012 tập 8.
Truyền hình  09:29 - 21/1/2013
 
 
 Tags

Vietnam's Got Talent

Tìm kiếm Tài năng Việt Nam

Nhóm gió mới

 
vnexpress