VnExpress
Background Video

Nhóm SINE nhảy hip hop

Ở đêm bán kết 3, nhóm nhảy Hà Nội truyền cảm hứng cho người xem qua điệu hip hop tập thể.
Truyền hình  09:48 - 4/3/2013
 
 
 Tags

Tìm kiếm Tài năng Việt Nam

Nhóm S.I.N.E

Vietnam's Got Talent

Vietnam's Got Talent 2012

 
vnexpress