VnExpress
Background Video

Noo Phước Thịnh hát 'Đừng nhìn lại'

Noo Phước Thịnh trình bày bài hát 'Đừng nhìn lại' trong chương trình 'Kết nối ước mơ'.
Truyền hình  07:44 - 14/9/2013
 
 
 Tags

Đừng nhìn lại

Kết nối ước mơ

omar

 
vnexpress