VnExpress
Background Video

The Voice Mỹ: One of Us - Sarah Simmons

Thí sinh gây ấn tượng tập 2 vòng Giấu mặt mùa thứ tư.
Truyền hình  00:14 - 28/3/2013
 
 
 Tags

The Voice Mỹ

Mùa thứ tư

 
vnexpress