VnExpress
Background Video

Tim và Vicky thể loại Jive và Swing

Tim và Vicky trình diễn thể loại Jive và Swing trong vòng liveshow Bước nhảy hoàn vũ 2014.
Truyền hình  07:47 - 9/3/2014
 
 
 Tags

Tim

Vicky

Jive và Swing

Bước nhảy hoàn vũ

 
vnexpress