VnExpress
Background Video

Top 6 The Voice Mỹ: Okie from Muskogee - The Swon Brothers

Thí sinh đội Blake hát ca khúc tự chọn trong đêm thi Top 6 mùa thứ tư.
Truyền hình  09:17 - 5/6/2013
 
 
 Tags

The Voice Mỹ

The Swon Brothers

Top 6

 
vnexpress