VnExpress
Background Video

Tàu khu trục Trung Quốc thử nghiệm bắn đạn thật gần Triều Tiên

Hải quân Trung Quốc thử nghiệm bắn đạn thật lần đầu tiên đối với tàu khu trục Tây Ninh lớp Type-052D tối tân trên biển Hoàng Hải giáp với Triều Tiên.
Thế giới  09:16 - 19/4/2017
 
 
 Tags

tàu khu trục tối tân

Trung Quốc

Tây Ninh

Type-052D

bắn thử

Triều Tiên

Tags: Type-052D

 
vnexpress