Vẽ bàn tay nổi trên giấy

Bằng cách vẽ hình bàn tay, sử dụng các nét kẻ ngang, đường vẽ cong, sau đó đổ bóng, bạn sẽ tạo ra một bàn tay nổi trên giấy như thật.

Giáo dục Thứ sáu, 27/11/2020, 07:00 (GMT+7)