Vẽ chiếc ghế dựa lưng trên mặt giấy

Chỉ với những nét kẻ thẳng đơn giản cùng khả năng tưởng tượng, đặt góc nhìn hợp lý, bạn có thể tạo ra một chiếc ghế tựa lưng trên mặt giấy.

Giáo dục Thứ sáu, 25/12/2020, 07:00 (GMT+7)