Vẽ chữ O 3D lơ lửng trên giấy

Với những nét tô vẽ đơn giản cũng thao tác cắt giấy, bạn sẽ tạo ra bức tranh chữ O 3D như đang tách khỏi tờ giấy.

Giáo dục Thứ bảy, 2/1/2021, 00:00 (GMT+7)