VnExpress
Background Video

Bloomberg phỏng vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng cam kết đưa lạm phát về 6% năm 2013 và không để xảy ra đổ vỡ có hệ thống.
Kinh doanh  01:19 - 1/12/2012
 
 
 
vnexpress