VnExpress
Background Video

Miễn phí bữa ăn cho phụ nữ xinh đẹp

Nếu khách hàng đủ xinh đẹp, họ sẽ được tận hưởng một bữa ăn miễn phí tại Spoleto, hệ thống cửa hàng thức ăn nhanh ở Brazil.
Kinh doanh  06:35 - 1/6/2013
 
 
 Tags

cửa hàng, miễn phí, phụ nữ xinh đẹp, Spoleto

 
vnexpress