VnExpress
Background Video

Nhân viên quán lẩu múa 'Trống cơm' hút khách

Múa giân dân theo điệu "Trống cơm" là cách thu hút khách của một quán lẩu ở TP HCM.
Kinh doanh  05:10 - 16/4/2013
 
 
 
vnexpress