VnExpress
Background Video

QC Gatorade

Gatorade là một thương hiệu của sản phẩm nước giải khát và thực phẩm thuộc dòng đồ uống cho thể thao.Gatorade được sản xuất bởi PepsiCo và phân phối trên 80 quốc gia.Đoạn quảng cáo “The Path of the Lightning Bolt” nhìn lại toàn bộ lịch sử củaGatorade từ trước đến nay.
Kinh doanh  07:33 - 16/3/2013
 
 
 
vnexpress