VnExpress
Background Video

QC Oreo

“Life Raft” là một trong hai quảng cáo được Oreo lựa chọn phát sóng trong thời gian diễn ra giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ Super Bowl.Hai người đàn ông lênh đênh trên biển.Họ tưởng tượng ra mọi thứ, trong đó có cả việc “xoay bánh, nếm kem” quen thuộc của Oreo.
Kinh doanh  07:34 - 16/3/2013
 
 
 
vnexpress