VnExpress
Background Video

Trung tâm thương mại vắng khách

Ảnh hưởng từ nền kinh tế khó khăn các trung tâm thương mại Park son, Diamond đều vắng bóng khách hàng.
Kinh doanh  09:15 - 21/7/2012
 
 
 
vnexpress