2 tên trộm lộng hành trong nhà xưởng 16 phút

Hai tên trộm lẻn vào nhà xưởng dùng kìm cộng lực cắt khóa, bẻ khóa và dắt chiếc Click ra, sau đó chúng quay lại bẻ khóa chiếc Air Blade nhưng bất thành vì khóa thắng đĩa.

Video Thứ bảy, 25/5/2013, 11:48 (GMT+7)