6 lần đóng phí bảo trì đường bộ không thành

Sáng ngày 27/5 tôi đi đóng phí bảo trì đường bộ, đây là lần thứ 6 tôi đi đóng phí nhưng không thành công.

Video Thứ hai, 27/5/2013, 03:08 (GMT+7)