Bài thi nhảy Argentina Tango của Hồ Vĩnh Khoa và Anna

Hồ Vĩnh Khoa và Anna nhảy Argentina Tango trong BNHV 2013, tuần 8

Video Thứ hai, 13/5/2013, 11:42 (GMT+7)