Bài thi nhảy Argentina Tango của Ngọc Quyên và Daniel

Ngọc Quyên và Daniel nhảy Argentina Tango trong BNHV 2013, tuần 8

Video Thứ hai, 13/5/2013, 11:39 (GMT+7)