Bài thi nhảy Salsa trio dance của Zendaya

Zendaya nhảy Salsa trio dance trong DWTS 16 tuần 8

Video Thứ hai, 13/5/2013, 11:36 (GMT+7)