VnExpress
Background Video

Bill Clinton mang bóng bay ở đại hội đảng về cho cháu

Ông Bill Clinton thích thú nghịch bóng bay trong đại hội đảng Dân chủ diễn ra hôm qua ở Philadelphia, Mỹ, và mang một quả về cho cháu ngoại Charlotte.
Thế giới  11:34 - 30/7/2016
 
 
 Tags

Bill Clinton

bóng bay

hội nghị

đảng Dân chủ

cháu ngoại

Charlotte

 
vnexpress