Clip nhảy Quickstep của đôi Kellie và Derek

Điệu nhảy Quickstep của Kellie và Derek trong tuần 6 của DWTS mùa 16

Video Thứ hai, 6/5/2013, 03:50 (GMT+7)