Điệu nhảy Jive DWTS 2 của Zendaya và Val

Bài thi nhảy Jive của Zendaya và Val trong DWTS mùa 16, tuần thứ 2.

Video Thứ hai, 1/4/2013, 09:20 (GMT+7)