Điệu nhảy Quickstep DWTS 2 của Aly Raisman và Mark Ballas

Bài thi nhảy Quickstep của Aly Raisman và Mark Ballas trong DWTS mùa 16, tuần thứ 2.

Video Thứ hai, 1/4/2013, 09:11 (GMT+7)