VnExpress
Background Video

Én bay rợp trời giữa mùa hè Sài Gòn

Dù đang giữa mùa hè, từng đàn én vẫn kéo về bay rợp trời trước một khu dân cư ở ven kênh Nhiêu Lộc, TP HCM.
Video  04:23 - 27/4/2013
 
 
 
vnexpress