'Black or White' - Michael Jackson

Bài hát nổi tiếng của Vua nhạc Pop với đề tài chống phân biệt chủng tộc.

Giải trí Thứ ba, 24/6/2014, 16:46 (GMT+7)