Cảnh quay Tạ Đình Phong hành hạ Phạm Băng Băng

Giải trí Thứ năm, 23/12/2010, 09:08 (GMT+7)