Chế Linh hát cùng 3 con trai

Chế Linh hát cufng 3 con trai bài "Nụ cười chua cay"

Giải trí Thứ bảy, 22/10/2011, 09:12 (GMT+7)