Chế Linh hát 'Linh hồn tượng đá'

Chế Linh hát bài tủ 'Linh hồn tượng đá' trong live show "Chế Linh - 30 năm tái ngộ"

Giải trí Thứ bảy, 22/10/2011, 09:08 (GMT+7)