Hà Trần hát 'Câu trả lời'

Hà Trần hát "Câu trả lời" của Đỗ Bảo tại Không gian âm nhạc.

Giải trí Thứ bảy, 24/9/2011, 09:58 (GMT+7)