Há Trần hát 'Hát ru mùa đông'

Hà Trần hát ca khúc tự sáng tác dành tặng con.

Giải trí Thứ bảy, 24/9/2011, 10:05 (GMT+7)