Hà Trần hát 'Tự tình'

Hà Trần hát "Tự tình"

Giải trí Thứ bảy, 24/9/2011, 10:04 (GMT+7)