Hà Trần - Ngũ Cung hát 'Sắc màu'

Hà Trần cùng Hoàng Hiệp của nhóm Ngũ Cung hát ca khúc "Sắc màu".

Giải trí Thứ bảy, 24/9/2011, 10:02 (GMT+7)