Hoàng Hải hát 'Ngày đẹp tươi' - chung kết Đồ Rê Mí 2011

Hoàng Hải hát "Ngày đẹp tươi" với Tuyết Nhung, Phi Hùng.

Giải trí Thứ hai, 19/9/2011, 09:33 (GMT+7)