Hoàng Viết Danh hát 'Nắng ấm về trên Tổ Quốc'

Thí sinh Viết Danh hát 'Nắng ấm về trên Tổ Quốc' trong đêm nhạc thính phòng.

Giải trí Thứ hai, 15/8/2011, 09:47 (GMT+7)