KHJ hát khai mạc Á vận hội

Giải trí Thứ bảy, 13/11/2010, 08:07 (GMT+7)