Linh Nga làm nữ thần cầu mưa

Linh Nga trong điệu múa cầu mưa lấy cảm hứng từ điệu múa của các dân tộc Tây Nguyên.

Giải trí Thứ tư, 17/8/2011, 09:41 (GMT+7)