Linh Nga trong điệu múa Chăm

Linh Nga cùng các diễn viên nhà hát Bông Sen trong điệu múa của người Chăm.

Giải trí Thứ tư, 17/8/2011, 09:42 (GMT+7)