Locked out of Heaven (live in Bangkok) - Bruno Mars

Nam danh ca người Hawaii trình diễn ở thủ đô của Thái Lan cuối tuần trước.

Giải trí Thứ hai, 24/3/2014, 14:13 (GMT+7)